Week van de Poëzie – Thuis in poëzie en beeldende kunst

Expositie in SmithArt, Thuis in poëzie en beeldende kunst. Werk van dichters en beeldend kunstenaars Dorien de Wit, Tijs van Bragt, Theo Jordans, Maud Vanhauwaert en Cathrien Berghout. Zij lezen zondag 28 januari 2024 voor uit hun bundel ‘Recht van overpad‘, voorafgegaan door een miniproductie van Jasper de Bock en Cathrien Berghout, ‘Dorstlesser Rijn‘. Op donderdag 25 januari 2024 opening door stadsdichter Michael van Oostende, die zijn eerste stadsgedichten leest.

21 oktober Tweede bijeenkomst van Literair café ‘De Geestgronden’ in 2023

Tijdens deze bijeenkomst in het Watersnoodmuseum introduceerde ik de Vlaamse & Nederlandse  Klimaatdichters met hun voorstelling:

De haas, de roggelelie en de worm

Tijdens dit café kregen jongeren die meedoen aan de ‘Challenge 2050‘ van de Zeeuwse Milieufederatie het podium om hun gedroomde toekomstvisie (en de weg er naartoe) te presenteren.

Uitgever Elte Rauch van Uitgeverij Het Moet overhandigde het eerste exemplaar van de bundel Recht van Overpad aan Jacqueline van Burg, Wethouder Kunst en Cultuur Schouwen-Duiveland (de bundel is nu te bestellen!).

De middag begon met een mede door De Baaierd gesponsorde uitvoering van een ‘miniproductie’: het gedicht Dorstlesser Rijn op muziek gezet en op de piano uitgevoerd door Jasper de Bock. Kijk & luister hier voor de video-opname.

Aankondiging in Wereldregio 10 oktober 2023.

‘Drijfanker uit, de horizon stijgt’

Copyright © Cathrien Berghout

Wij, van Literair café de Geestgronden, zijn de bedenkers van het media-kunstwerk “Drijfanker uit, de horizon stijgt” (naar conceptueel ontwerp van dichter & beeldend kunstenaar Cathrien Berghout) dat in de toekomst geëxposeerd zal worden. Verdere financiering om het ontwerp uit te werken wordt nog gezocht.

Dit titelgedicht is opgenomen in de bundel van het Watersnoodmuseum, getiteld Dichter bij water, 70 gedichten over 1953 en de toekomst. Op 30 september 2023 is een eerste exemplaar van deze bundel overhandigd aan Monique Schoonen, voorzitter van het Zeeuws Cultuur Overleg.

Door Cathrien Berghout voor dit gedicht geraadpleegde bronnen:

Ten eerste beschermen-gesloten: het afsluiten van de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam en het afvoeren van rivierwater naar zee met een gigantisch pompsysteem, eventueel in combinatie met het afvoeren van meer rivierwater naar zee via Zeeland of meer water door de IJssel naar het IJsselmeer.

Ten tweede beschermen-open: het vaker tijdelijk afsluiten van de Nieuwe Waterweg in combinatie met veel hogere dijken langs de rivieren en aangepast bouwen. Ook hierbij zal vermoedelijk veel meer water via Zeeland worden afgevoerd. Dat water moeten we ergens laten. Daar moet dan ruimte voor komen. Daar kun je dus niet bouwen. Als je daar wel bouwt, zoals veel Zeeuwse gemeenten willen, kun je als waterbeheerder de keuze voor deze richting al niet meer maken.

De derde manier is meebewegen: het verplaatsen van activiteiten, het natter maken van de veenweidegebieden in het westen, veel ruimte voor natuur en desnoods drijvende steden en grote terpen.

Ten vierde zeewaarts: een nieuwe kustlijn op een aantal kilometers uit de kust, met eilanden en een randmeer met ruimte voor woningbouw en het bergen van rivierwater. Of een extreme aanpassing zoals een dam tussen Noorwegen, Engeland en Frankrijk.

Recent beeldend werk

Toevallige lijnen in boomverband 2 – tableau met losse panelen van 33 bij 27 cm, transparant schetspapier met conté (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen in boomverband 1 – transparant schetspapier met gouache, 98 bij 70 cm (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen in boomverband – afzonderlijk paneel, transparant schetspapier met conté, 33 bij 27 cm (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen – verschillende uitvoeringen, transparant schetspapier met gouache resp. conté (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen, transparant schetspapier met gouache (recent werk, 2021)

Zie hier verder: recent werk.