Expositie “Het omlijste kijken” blijft online te zien!

De expositie “HET OMLIJSTE KIJKEN” werd op 12 december 2020 geopend in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede. Vanwege de corona-maatregelen van het kabinet was na een paar dagen geen bezoek meer mogelijk. Sindsdien wordt de expositie online voortgezet:

De expositie bevat 15 ‘elementen’. 
Elk element bestaat uit een gedicht (of een speels-poëtische gedachte) plus een verbeelding ervan in de vorm van een sculptuur in corten staal, of een reliëf van papier, waarmee het gedicht of de gedachte als het ware wordt ingekaderd.

Lees hier verder (volledige beschrijving van de expositie).

Over de expositie “Het Omlijste kijken”

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Van: Stichting Bewaerschole, centrum voor experimentele en actuele beeldende kunst. Weststraat 18, 4328 AB Burgh-Haamstede

Opening expositie Cathrien Berghout in het kader van Bewaerschole incidenteel*

Van 12 december 2020 tot 3 januari 2021 is iedere dag (maandag t/m zondag) van 14.00 tot 17.00 uur recent werk van Cathrien Berghout te zien in de Bewaerschole.

Aanmelden voor het openingsweekend 12 en 13 december is in verband met de coronamaatregelen verplicht.

AANMELDEN OPENINGSWEEKEND

Over de expositie “Het Omlijste kijken”
Cathrien Berghout, beeldend kunstenaar en dichter.


Voor Cathrien Berghout is het raam een oud thema, om de zoveel tijd duikt het op in een gedicht of in beeldend werk.

Ook het samenbrengen van verschillende disciplines is een terugkerend streven van haar.

Vooral bij dichters, merkt zij op, is het raam een vaak gebruikt beeld waarmee die hun uitzicht op de werkelijkheid of hun verwachting voor de toekomst kunnen weergeven.

Met deze expositie wil de kunstenaar aan de hand van gedichten verschillende van die doorkijkjes laten zien. Zij hoopt daarmee een aanzet tot reflectie te bieden.

Cathrien Berghout heeft een aantal verhalende of beschouwende gedichten uitgekozen waarin op zo’n manier van het venster gebruik is gemaakt.

Het gedicht “INSCHIKKEN, najaar ‘44”, dat zij bij de opening leest, is van persoonlijke aard en om die reden niet in de expositie zelf opgenomen.

Zowel de beelden als de gedichten (en uiteindelijk natuurlijk ook de muziek die op de achtergrond meespeelt), zijn op of vanuit een blanco velletje papier ontstaan. Bij de beelden in cortenstaal is het ontwerp vanuit één plat vlak ontwikkeld, waarbij de vorm door insnijdingen en omvouwen gestalte krijgt. Het staalbedrijf heeft hetzelfde procedé gevolgd door uit te gaan van de werktekening in het platte vlak en daarop in te snijden en om te zetten: Op de website van Cathrien Berghout is vanaf de opening ook een audiovisuele presentatie te vinden: http://cathrien-berghout.nl.

Let op: Openingstijden (dagelijks): 14:00 – 17:00 uur. 

AANMELDEN OPENINGSWEEKEND

De expositie bevat 15 ‘elementen’. 
Elk element bestaat uit een gedicht (of een speels-poëtische gedachte) plus een verbeelding ervan in de vorm van een sculptuur in corten staal, of een reliëf van papier, waarmee het gedicht of de gedachte als het ware wordt ingekaderd.

*Disclaimer: Bewaerschole Incidenteel staat los van het onder de verantwoordelijkheid van een curator vallende hoofdprogramma Veranderende Grenzen: meanderen tussen orde en chaos. Bewaerschole Incidenteel zijn op zichzelf staande exposities in de feestmaand december.