21 oktober Tweede bijeenkomst van Literair café ‘De Geestgronden’ in 2023

Tijdens deze bijeenkomst in het Watersnoodmuseum introduceerde ik de Vlaamse & Nederlandse  Klimaatdichters met hun voorstelling:

De haas, de roggelelie en de worm

Tijdens dit café kregen jongeren die meedoen aan de ‘Challenge 2050‘ van de Zeeuwse Milieufederatie het podium om hun gedroomde toekomstvisie (en de weg er naartoe) te presenteren.

Uitgever Elte Rauch van Uitgeverij Het Moet overhandigde het eerste exemplaar van de bundel Recht van Overpad aan Jacqueline van Burg, Wethouder Kunst en Cultuur Schouwen-Duiveland (de bundel is nu te bestellen!).

De middag begon met een mede door De Baaierd gesponsorde uitvoering van een ‘miniproductie’: het gedicht Dorstlesser Rijn op muziek gezet en op de piano uitgevoerd door Jasper de Bock. Kijk & luister hier voor de video-opname.

Aankondiging in Wereldregio 10 oktober 2023.

‘Drijfanker uit, de horizon stijgt’

Wij, van Literair café de Geestgronden, zijn de bedenkers van het media-kunstwerk “Drijfanker uit, de horizon stijgt” (naar conceptueel ontwerp van dichter & beeldend kunstenaar Cathrien Berghout) dat in de toekomst geëxposeerd zal worden. Verdere financiering om het ontwerp uit te werken wordt nog gezocht.

Dit titelgedicht is opgenomen in de bundel van het Watersnoodmuseum, getiteld Dichter bij water, 70 gedichten over 1953 en de toekomst. Op 30 september 2023 is een eerste exemplaar van deze bundel overhandigd aan Monique Schoonen, voorzitter van het Zeeuws Cultuur Overleg.

Door Cathrien Berghout voor dit gedicht geraadpleegde bronnen:

Ten eerste beschermen-gesloten: het afsluiten van de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam en het afvoeren van rivierwater naar zee met een gigantisch pompsysteem, eventueel in combinatie met het afvoeren van meer rivierwater naar zee via Zeeland of meer water door de IJssel naar het IJsselmeer.

Ten tweede beschermen-open: het vaker tijdelijk afsluiten van de Nieuwe Waterweg in combinatie met veel hogere dijken langs de rivieren en aangepast bouwen. Ook hierbij zal vermoedelijk veel meer water via Zeeland worden afgevoerd. Dat water moeten we ergens laten. Daar moet dan ruimte voor komen. Daar kun je dus niet bouwen. Als je daar wel bouwt, zoals veel Zeeuwse gemeenten willen, kun je als waterbeheerder de keuze voor deze richting al niet meer maken.

De derde manier is meebewegen: het verplaatsen van activiteiten, het natter maken van de veenweidegebieden in het westen, veel ruimte voor natuur en desnoods drijvende steden en grote terpen.

Ten vierde zeewaarts: een nieuwe kustlijn op een aantal kilometers uit de kust, met eilanden en een randmeer met ruimte voor woningbouw en het bergen van rivierwater. Of een extreme aanpassing zoals een dam tussen Noorwegen, Engeland en Frankrijk.

Recent beeldend werk

Toevallige lijnen in boomverband 2 – tableau met losse panelen van 33 bij 27 cm, transparant schetspapier met conté (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen in boomverband 1 – transparant schetspapier met gouache, 98 bij 70 cm (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen in boomverband – afzonderlijk paneel, transparant schetspapier met conté, 33 bij 27 cm (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen – verschillende uitvoeringen, transparant schetspapier met gouache resp. conté (recent werk, 2021)
Toevallige lijnen, transparant schetspapier met gouache (recent werk, 2021)

Zie hier verder: recent werk.

Expositie “Het omlijste kijken” blijft online te zien!

De expositie “HET OMLIJSTE KIJKEN” werd op 12 december 2020 geopend in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede. Vanwege de corona-maatregelen van het kabinet was na een paar dagen geen bezoek meer mogelijk. Sindsdien wordt de expositie online voortgezet:

De expositie bevat 15 ‘elementen’. 
Elk element bestaat uit een gedicht (of een speels-poëtische gedachte) plus een verbeelding ervan in de vorm van een sculptuur in corten staal, of een reliëf van papier, waarmee het gedicht of de gedachte als het ware wordt ingekaderd.

Lees hier verder (volledige beschrijving van de expositie).

Over de expositie “Het Omlijste kijken”

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Van: Stichting Bewaerschole, centrum voor experimentele en actuele beeldende kunst. Weststraat 18, 4328 AB Burgh-Haamstede

Opening expositie Cathrien Berghout in het kader van Bewaerschole incidenteel*

Van 12 december 2020 tot 3 januari 2021 is iedere dag (maandag t/m zondag) van 14.00 tot 17.00 uur recent werk van Cathrien Berghout te zien in de Bewaerschole.

Aanmelden voor het openingsweekend 12 en 13 december is in verband met de coronamaatregelen verplicht.

AANMELDEN OPENINGSWEEKEND

Over de expositie “Het Omlijste kijken”
Cathrien Berghout, beeldend kunstenaar en dichter.


Voor Cathrien Berghout is het raam een oud thema, om de zoveel tijd duikt het op in een gedicht of in beeldend werk.

Ook het samenbrengen van verschillende disciplines is een terugkerend streven van haar.

Vooral bij dichters, merkt zij op, is het raam een vaak gebruikt beeld waarmee die hun uitzicht op de werkelijkheid of hun verwachting voor de toekomst kunnen weergeven.

Met deze expositie wil de kunstenaar aan de hand van gedichten verschillende van die doorkijkjes laten zien. Zij hoopt daarmee een aanzet tot reflectie te bieden.

Cathrien Berghout heeft een aantal verhalende of beschouwende gedichten uitgekozen waarin op zo’n manier van het venster gebruik is gemaakt.

Het gedicht “INSCHIKKEN, najaar ‘44”, dat zij bij de opening leest, is van persoonlijke aard en om die reden niet in de expositie zelf opgenomen.

Zowel de beelden als de gedichten (en uiteindelijk natuurlijk ook de muziek die op de achtergrond meespeelt), zijn op of vanuit een blanco velletje papier ontstaan. Bij de beelden in cortenstaal is het ontwerp vanuit één plat vlak ontwikkeld, waarbij de vorm door insnijdingen en omvouwen gestalte krijgt. Het staalbedrijf heeft hetzelfde procedé gevolgd door uit te gaan van de werktekening in het platte vlak en daarop in te snijden en om te zetten: Op de website van Cathrien Berghout is vanaf de opening ook een audiovisuele presentatie te vinden: http://cathrien-berghout.nl.

Let op: Openingstijden (dagelijks): 14:00 – 17:00 uur. 

AANMELDEN OPENINGSWEEKEND

De expositie bevat 15 ‘elementen’. 
Elk element bestaat uit een gedicht (of een speels-poëtische gedachte) plus een verbeelding ervan in de vorm van een sculptuur in corten staal, of een reliëf van papier, waarmee het gedicht of de gedachte als het ware wordt ingekaderd.

*Disclaimer: Bewaerschole Incidenteel staat los van het onder de verantwoordelijkheid van een curator vallende hoofdprogramma Veranderende Grenzen: meanderen tussen orde en chaos. Bewaerschole Incidenteel zijn op zichzelf staande exposities in de feestmaand december.