Toelichting

Project: “Het omlijste kijken”

Het venster wordt gezien als punt waar geschiedenis/levensloop/ervaring samenkomt in het heden en bepalend is voor de benadering/kijk naar de toekomst en de verbeelding daarvan.

Ik heb uit de literatuur mooie venster gedichten gekozen, met elk een andere kijk: