Bericht van Prommelsluis (gemaal 1044) aan de gemalen van Schouwen-Duiveland, een oproep tot bezinning.

Copyright © Cathrien Berghout

het bosmannetje*

die windwenkende engel

die ons voorging in het weiland

overtollig hemelwater tilde

naar een hoger doel:

droge poten voor vee 

in stampvaste polders

zoetwater te over toen

nu pompen wij schaars teveel

aan tekort over de dijk

want weten niet waar heen

er mee 

terwijl 

op verziltende akkers

het dorre gewas hijgt

naar de opperste sprinkler

en ons omsingelend zout 

onder het fundament

van dijken door kruipt

en optrekt in muren 

waar het herinnering losweekt

nu het besef binnensijpelt

van wat zich onzichtbaar voltrekt 

onder onze voeten

                                              Cathrien Berghout

*Het ‘bosmannetje’ is een kleine door wind aangedreven watermolen die nog niet zo lang geleden veel in weilanden te zien was.

Er staan er 10 gemalen op Schouwen-Duiveland,  8 op Walcheren, 5 op Kamperland, 21 op Zuid-Beveland, 9 op Tholen en tenslotte 14 in Zeeuws-Vlaanderen.

geraadpleegde bronnen:

https://www.gemalen.nl

https://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl