Samenspraak van de elementen

Copyright © Cathrien Berghout

De Zee

DE ZEE:

“het gesprek is al gaande
weten ze veel? kropen het land op
keken niet achterom
vallen ons weer in de rede

delen ons op
splitsen met dijken
graaien met molens
hinderen wat heel is

onze stem, hen te machtig
werken ze tegen
mensen: toevallige groeisels
een woekering

ontgaat ze het oude woud
dat ik bewaar als barnstenen
punten en komma’s
leestekens in onze vertelling?

hun kortzichtige blik
schraapt om grondstof
over de bodem van de schepping

blind voor de schoonheid van kiezelwier
dat ons beademt en met miljoenen
in vuursteen harde taal spreekt
met zand van gestrande rots

ik gun ze het wonder van glas
dat in stolling niet stilhoudt
dat geeft ze te denken”

                          Cathrien Berghout

Geraadpleegde bronnen:
De glasfase: een natuurkundig mysterie TU/e https://www.tue.nl
Kiezelwier https://www.ecomare.nl

De Aarde

DE AARDE: een klaagzang

“zee, hou vast aan de maan
Je getijden, de rustgevende deining
waar ik onderdoor loop

boven gekomen verschuiven
de seizoenen tussen mijn uitersten
van woestijn en ijs

mijn gematigde maaiveld
vertoont dove plekken
bodemdiertjes

trekken uit mij weg
zaden verstop ik vanbinnen
buiten bereik van oplaaien

ik heb teveel geslikt
nu lopen ze over me heen, rooien
wat mij bij elkaar houdt

wat dat met me doet:
het zet me in beweging

ik heb mensen bedolven
moet leven met rampen
dat put me uit

enkel de korstmossen 
op mijn basalten voet
houden mij betrokken”

                   Cathrien Berghout

Geraadpleegde bronnen: 
Korstmos https://dier-en-natuur.infonu.nl/
Een gezonde bodem https://wiki.groenkennisnet.nl/LNL/Gezonde+bodem

De Atmosfeer

DE ATMOSFEER:

“mij neem je niet beet, mensen
maken met woorden een ding

van mijn wolken een vehikel
om iets achterna

zee, zon schenkt je de wil
om omhoog en verder en terug

in mijn dampkring, een omloop
van stormen en flauwtes

steeds heviger wervel ik 
wakker ik aan over land 

aarde, al verwaai ik je uitstoot
verstuif ik je stoffen

ze raken niet weg
ik vervoer, voer niet af 

mijn regen filtert, de sneeuw 
legt ze neer, ze sijpelen door

zie hoe ik dans met Aurora 
ademtocht uitblaas, inadem”

Cathrien Berghout

Geraadpleegde bronnen:

Neo Rauch in een interview over de objecten In zijn schilderijen:
‘Met het ding komt de betekenis.”
Dampkring-KNMI https://www.knmi.nl>uitleg>dampkring

Het Vuur

HET VUUR:

“de zwaartekracht is mijn gevoel
ik vlam uit vaste kern, maar houd mij in
al ontsnappen giftige scheten 

dampkring verduisterend as 
beneemt mensen de lust mij aan te gapen 
mijn bewegende korst overrompelt

hun wankele gang, hun ternauwernood
over de broze stolling, mijn bemoste schil
hun zorgplicht”

Cathrien Berghout

Geraadpleegde bron:

Wat zit er in de aarde https://www.vpro.nl/programmas/grote-vragen/