Poolvos (Berghout)

In de “POOLVOS” gaat het er om je bewust te zijn van het mechanisme van actie – reactie.

Muziek: Poulenc, clarinet sonata


POOLVOS 

 Lankmoedige dieren zijn uit het jachtveld  
van mijn oog gevlucht 
Mijn omlijste kijken stormt vol hagel 

De berk, in de aarde aangrijpend 
om niet te knappen, stormt als een troep wolven 
de steppe van onze droog gevroren breedte op 

Terwijl ik luister naar het huilen 
dat bij vlagen en steeds voor de wind gaat 
roert zich de poolvos in mij 

Gejaagde en jager, deze klapdeur 
opent naar twee kanten; hoe 
lang al komen we bij elkaar over de vloer 

Cathrien Berghout
Uit: Glazen Deuren